Všetko o zásielkách

Spolupracujeme s prepravnými spoločnosťami: UPS, GLS a DHL.

Vybrali sme pre Vás spoločnosti, pri ktorých sme si istí ich spoľahlivosťou, možnosťou sledovania Vašich zásielok. Tieto prepravné spoločnosti ponúkajú širokú ponuku služieb. Zásielku vieme prepraviť buď štandardne alebo expresne. Pri expresnom doručení môže byť doba doručenia iba 1 deň.

KAM DORUČUJEME

Naša spoločnosť zabezpečuje doručenie Vašich zásielok do viac ako 220 krajín sveta. Zásielkami môžu byť dokumenty, listy, balíky alebo palety. 

Maximálna hmotnosť zásielky, akú vieme prepraviť je 300 kg. Takáto zásielka už musí byť na palete. Ak by ste však mali záujem o prepavu ťažšej zásielky ako je 300 kg, neváhajte nás kontaktovať e-mailom na globdeli@globdeli.sk a radi pre Vás pripravíme cenovú ponuku.

ČO PREPRAVUJEME

Naša spoločnosť zabezpečuje prepavu pre listy, balíky a palety. Pri preprave listu, je povolené prepraviť v ňom len dokumenty v papierovej forme (napr. fotky, vizitky, kalendáre, knihy, ... ). Pri preprave balíka nezabudnite, že balík musí byť vždy zabalený v krabici. Prepravovať v balíku môžete čokoľvek, čo nie je zakázané (napr. oblečenie, hračky, dekorácie, ...). Ťažšie predmety, sa už nemôžu prepravovať v balíku, ale musia byť na palete. Zabezpečíme Vám prepravu pre Vašu paletu, na ktorej môžete prepravovať čokoľvek, čo nie je zakázané na prepravu.

DOBIERKA

Vieme Vám zabezpečiť poslanie zásielky aj na dobierku. Na dobierku môžete posielať zásielky v rámci Slovenska alebo do Českej republiky. Využiť na to môžete prepravnú spoločnosť UPS alebo GLS. Maximálna dobierková suma je 3300 EUR. Na hlavnej stránke www.globdeli.sk, pri zisťovaní ceny za prepavu, si zaškrtnite možnosť “dobierka”. Následne pri objednávaní prepravy, v treťom kroku “zásielka”, si zadáte dobierkovú sumu a účet na pripísanie dobierkovej sumy. Na základe dobierkovej sumy, sa Vám mení aj poplatok za dobierku. V tomto kroku ste o presných poplatkoch oboznámený. Účet na vyplatenie dobierkovej sumy sa zadáva v tvare IBAN. Dobierková suma Vám bude pripísaná najneskôr do 7. pracovných dní odo dňa prevzatia zásielky príjemcom. Zvyčajne to trvá 3 pracovné dni.

POISTENIE

Ak si poistíte zásielku do sumy 60 EUR, nebude Vám za poistenie účtovaný žiadny poplatok - poistenie je zdarma. Pri prepravných spoločnostiach UPS a DHL EXPRESS môže byť Vaša zásielka poistená až do sumy 25 000 EUR. Pri prepravnej spoločnosti GLS poistujeme zásielky len do sumy 330 EUR. Za poistenie si účtujeme 2% z poistnej sumy (min. 7,99 EUR). Svoju zásielku si viete poistiť v objednávkom formulári pri zadávaní Vašej prepravy.

Poistenie sa nevzťahuje na:

 • zle/nedostatočne zabalené zásielky
 • ak v zásielke prepravujete zákazané predmety
 • škody na zásielke spôsobené prírodnými katastrofami alebo terorizmom

CENNÍK – ZISTIŤ CENU PREPRAVY

Cenu prepravy zistíte veľmi jednoducho. Využijete na to jednoduchý formulár na hlavnej stránke www.globdeli.sk. Vo formulári si vyberiete krajinu kam si prajete zásielku zaslať alebo krajinu z ktorej si prajete zásielku importovať na Slovensko. Do formulára vložíte údaje o zásielke – rozmery a váhu. Systém Vám následne zobrazí všetky možnosti dopravy spolu s cenou a časom doručenia.

OBJEDNANIE PREPRAVY

Dopravu pre svoju zásielku si objednáte veľmi jednoducho. Využijete na to jednoduchý formulár na hlavnej stránke www.globdeli.sk. Vo formulári si vyberiete krajinu kam si prajete zásielku zaslať alebo krajinu z ktorej si prajete zásielku importovať na Slovensko. Do formulára vložíte údaje o zásielke – rozmery a váhu. Systém Vám následne zobrazí všetky možnosti dopravy spolu s cenou a časom doručenia. Po vybratí tej najvhodnejšej  prepravy vyplníte údaje o odosielateľovi a o prijímateľovi. Za zásielku zaplatíte kartou, bankovým prevodom alebo cez PayPal. Na e-mail Vám bude doručené potvrdenie objednávky prepravy a následne Vám e-mailom bude poslaný aj prepravný štítok, ktorý nalepíte na zásielku a už len počkať na kuriéra. 

DOVEZENIE ZÁSIELOK NA SLOVENSKO (import zásielok)

Vieme poskytnúť dovezenie dokumentov, listov, balíkov alebo paliet na Slovensko. Za balíky a palety dovezené na Slovensko z iných krajín ako z krajín Európskej Únie sa musí platiť CLO a DPH. Tieto dodatočné poplatky sú účtované príjemcovi. Pri objednávaní prepravy sú účtované ako zálohové platby. Prípadný preplatok Vám bude samozrejme vrátený. Balíky a palety musia mať priloženú faktúru (z niektorých krajín sa vyžadujú aj iné dokumenty). Radi Vám poskytneme základné dokumenty na preclenie Vašej zásielky. Poplatok za preclenie si účtujeme 25 EUR.

Zásielka, ktorej hodnota nepresiahla 22 EUR je oslobedená od CLA a DPH.

Za zásielku, ktorej hodnota je do 150 EUR sa platí len DPH.

Treba dávať pozor na výnimky.

POŠKODENÁ ZÁSIELKA

V prípade, ak Vám kuriér doručí zásielku, ktorá je viditeľne porušená (zásielka poškodená, tovar rozbitý, prasknutý alebo chýba), túto skutočnosť treba hneď zapísať v prítomnosti kuriéra do doručovacích dokladov. V prípade, že poškodenýú zásielku prevezmete bez výhrad nemôže byť uplatnená reklamácia voči prepravnej spoločnosti.

ZAKÁZANÉ POLOŽKY

Neprepravujeme nasledujúce položky:

 • alkoholické nápoje a iné drahé tekutiny v sklenených fľašiach
 • zvieraciu kožu (z nedomácich zvierat)
 • zvieracie a ľudské pozostatky
 • akékoľvek baterky a batérie (batéria v notebooku, autobatérie,..)
 • položky mimoriadnej hodnoty (napr. umelecké diela, starožitnosti, drahokamy, zlato a striebro, valuty, cenné papiere, certifikáty)
 • nebezpečné tovary / rizikové látky
 • zbrane, munícia
 • kožušiny
 • slonovinu a výrobky zo slonoviny
 • živé zvieratá
 • peniaze a obchodovateľné cenné papiere
 • rýchlo sa kaziace tovary
 • osobný majetok (okrem USA)
 • rastliny
 • pornografický materiál
 • semená
 • známky mimoriadnej hodnoty
 • tabak a tabakové výrobky
 • batožinu bez sprievodu
 • výbušniny, horľaviny, rádioaktívne látky, žieraviny, alebo zapáchajúce látky a iné nebezpečné látky  
 • drogy, lieky, psychotropné látky s výnimkou predmetov, ktoré zasielajú zákonne na to oprávnené inštitúcie na vedecké alebo zdravotnícke účely
 • zásielka má na obale alebo na viditeľnej časti obsahu nápisy alebo kresby porušujúce zákon    
 • parfémy, aerosoly a s nimi spojené deodoranty, antiperspiranty, laky na vlasy, farby v spreji
 • potraviny, čaj a koreniny
 • krehké tovary (možný pád zásielky 1 m)

Niektoré krajiny majú ďalší tovar, ktorý je zakázaný na prepravu alebo je jeho preprava obmedzená. V zodpovednosti odosielateľa je splniť všetky vládne predpisy a zákony danej krajiny! Ak máte záujem poslať nejakú “zakázanú položku” prosím kontaktujte nás e-mailom globdeli@globdeli.sk a pokúsime sa nájsť spôsob, akým by bolo možné položku poslať.

Naša spoločnosť nezabezpečuje prepravu zásielkok, v ktorých je tovar, ktorý zakazuje buď zákon alebo predpis ktorejkoľvek federálnej, štátnej alebo miestnej vlády v krajine pôvodu alebo určenia. Ďalej odmietame prepraviť tovar, ktorý porušuje platné vývozné, dovozné či iné zákony. Nezabezpečujeme prepravu zásielok s tovarom, ktorý ohrozuje bezpečnosť zamestnancov, zástupcov a subdodávateľov spoločnosti, dopravné prostriedky, alebo ktorý by mohol znečistiť alebo inak poškodiť tovar alebo zariadenie.

Naša spoločnosť si vyhradzuje právo odmietnuť alebo pozastaviť prepravu akejkoľvek zásielky, ktorá neuvádza úplné kontaktné informácie odosielateľa a príjemcu a neúplné informácie o tovare (ten musí byť popísaný, klasifikovaný alebo zabalený a označený spôsobom vhodným pre prepravu a sprevádzaný potrebnou dokumentáciou).